Om Torgny

 

Är det möjligt att utvecklas från ”potentiell skitunge i skolan” till ”Pappa jag tror jag har fotografiskt minne” på bara några få månader?

Det kanske inte är det för alla men det var just vad som hände för ett av våra fyra barn våren 2010.

Rörelser i olika former går som en lysande röd tråd genom våra liv. För Anna bland annat dans, skidåkning, handboll och basket. För Torgny till en början fotboll, ishockey, squash, skidåkning och segling. På senare år Ultralöpning med fjällmaror, Kullamannen och Utravasan90. Allra helst i minimalistiska skor för att fötterna och hjärnan ska få stimulans. Gemensamt för båda är kärleken till naturen, skogen och havet.

Med hjälp av Mindful Movements – långsamma rörelser med fokus på andning och inre uppmärksamhet – hade vi sett hur föräldrar, idrottare och företagsledare bättre kunde hantera stress och press, häva utmattningssymptom, stärka passionen, fördjupa relationer och öka prestationer.

Vi hade själva och hos andra upplevt hur rörelserna gjorde gott för vuxnas psykiska hälsa och välbefinnande.

Däremot visste vi inte lika mycket om och hur rörelserna kunde påverka ett barn i början av sina skolår …?

Helt säkert visste vi att rörelserna inte hade några som helst negativa biverkningar.

Så när ett av barnen ansågs vara ”en protentiell skitunge i skolan” fanns allt att vinna på att smaka vår egen medicin.

Till vår stora lycka, med Mindful Movements lyckades vi på bara några månader rädda ett av våra fyra barn från utanförskap i skola och utbildning.

Bonus var att Annas av bara farten lyckades bota sin kroniska tarminflammation och stressmage och kunde sluta ta medicin.

Vilket blev början på en osannolik resa där vi tidigt upplevde och kunde förutse dagens oroande utveckling för inom psykisk ohälsa, både hos barn och vuxna. En resa där vi direkt och indirekt fått möjlighet att bidra till självledarskap och uppleva resultatet av livsstilsförändringar hos 1000-tals människor i alla åldrar runt om i Norden. Människor som själva lärt sig hantera stress, press, prestationer och utbrändhet, öka inlärning och kreativitet. Livsstilsförändringar för människor som bidrar till att kan må bra och prestera bra samtidigt helt enkelt.

Vilka livsstilsförändringar fundera ni på …?

Torgny:

Företags- och förändringsledaren som under 25 år satte medie- och mötesvärlden i mental rörelse (IDG Sweden, Aftonbladet.se, Riksmedia, Sydsvenskan.se).

Förändringsprocesser går som en röd tråd genom hela mitt liv. Som barn genom att ändra tillstånden i klassrummet genom allehanda hyss. Som ungdom inom olika idrotter. Som vuxen genom att starta och utveckla nya intäkts- och affärsområden, oftast i befintliga organisationer. Under många år var prestera för att duga mitt raketbränsle. Vilket räcker långt ett tag, hjälpte mig att klättra snabbt upp för ”karriärstegen”. Bara för att upptäcka att den branta stegen stod lutad mot fel vägg.

Något jag upptäckte efter att ha räddat mig själv från utbrändhet, räddat ett av våra fyra barn från utanförskap i skola och lärande samt bidragit till att min älskade fru blev friskförklarad från sin kroniska tarminflammation Vilket fick mig att, genom att investera pengarna jag fick när jag sålde min andel i ett startup-bolag, lämna säkerheten och tryggheten som ledare i medieindustrin för en annan resa.

En resa där jag hittills fått möjlighet att utvecklas som talare. Starta och driva livsstilsprocesserna CreativeChildren:Camp, Biggest Winner: och Biggest Winner:Far&Son. Skriva boken "18 smarta rörelser – stärk din hjärna, må bra och nå dina må".

Mest av allt en inre livsstils- och utvecklingsresa i självinsikt, självledarskap och självkänsla för ökad passion, prestation och relation.

Anna:

Jag är fyrbarnsmamman vars liv ändrade riktning när jag efter många år, i samband med en flytt då jag var ”mellan jobb”, fick möjlighet att bearbeta sorgen över min älskade brors alltför tidiga bortgång.

Efter att ha varvat barnledighet med högt tempo i event- och underhållningsbranschen blev det plötsligt massor med ledig tid. Tid för eftertanke och reflektion. Tid för den sedan länge undantryckta sorgen att ge sig till känna.

En omvälvande tid då vi också tillsammans, med hjälp av rörelser Torgny använt för att häva sin utbrändhet, lyckades bota min kroniska stressmage och rädda Nicklas från utanförskap i skola och utbildning.

För mig blev det naturligt att vara den som stod för den feminina energin. Vara den lyssnande, närvarande som bidrog med rörelser och närhet. Både på våra kurser och livsstilsprocesser och i individuella möten och lotsningar.

Det är en ynnest att få kombinera mitt arbete inom service- och mötesnäringen med att hjälpa människor hantera sin stress och press, öka inlärning och kreativitet samt bidra med konkreta verktyg för lugn och ro på ett djupare och hållbart sätt.