Torgny som talare

Min övertygelse är att alla förändrings- och utvecklingsprocesser börjar med ett första steg. När individers och gruppers behov
varierar, skräddarsyr jag föreläsningar och kurser utifrån behov och önskat resultat. Oavsett om kort eller lång sikt.
Mina uppdragsgivare uppskattar att jag varvar inspiration, aktuell forskning och personliga erfarenheter med sunt
förnuft, rörelser och konkreta verktyg som stärker självinsikten, självkänslan och självledarskapet.

Nedan hittar du några exempel på vad jag kan bidra med. Kontakta mig gärna för fler.

Hantera stress, Press och Prestationer – Självinsikt, Självkänsla och Självledarskap

Skräddarsydda föreläsningar som varvar forskning, egna erfarenheter, hälso- och entreprenörsresan med konkreta verktyg för självinsikt och självledarskap:

 • Flow eller Utbränd – förebygg och hantera medarbetarnas sjuknärvaro och produktivitetstapp på grund av dold ohälsa
 • ”Cocktaileffekten”, hjärnan, stress, press, utmattning och annan psykisk ohälsa
 • Prestera för att duga som Raketbränsle – bra till en given gräns
 • Självinsikt, Självledarskap och Självkänsla – mindre stress och press, stärkta prestationer och relationer
 • Du behöver inte träna för att må bra – Fysisk aktivitet vs Motion vs Träning
 • Allt är Systemiskt – Arbets- och privatliv kommunicerande kärl

 

Föreläsningarna varvas med Mindful Movements – micropauser med roliga, enkla rörelser för att hantera stress och press, öka lugn, ro och fokus – vilket gör att föreläsningstiden oftast upplevs som på tok för kort.

Resultat du kan förvänta dig av att anlita Torgny som talare - ökad systemisk förståelse för hur:

 • Ökad självinsikt, självkänsla och självledarskap
 • Friskare medarbetare – från omedveten sjuknärvaro till medveten frisknärvaro
 • Fokuserade medarbetare – fattar bättre beslut
 • Attraktiv arbetsgivare när medarbetarna trivs
 • Välmående varumärke – underlätta attrahera och behålla talanger
 • Höjd produktivitet och ökad lönsamhet
 • Stärkt arbetsglädje

Tusentals människor i Norden har redan upplevt mina föreläsningar, kurser och livsstilsprocesser

När är det din tur?

Rörelseglädje och rörelseförståelse i skolan

Rörelseförståelse - genvägen till lugn, harmoni, ökad läs-, skriv- och räkneförståelse.

För skolledare, lärare och elever

De senaste 30 åren har neuroforskningen lanserat rön och fakta om rörelsers nästan ofattbara betydelse för hur vi kan bli friskare människor med god hälsa och spänstiga hjärnor.

Sedan 2009 har jag inspirerat, aktiverat och lotsat elever, skolledare, pedagoger och medarbetare i skolan till nya perspektiv och ökad kompetens. Primärt kring hur leda, leva och utvecklas genom smartare fysisk och mental rörelse.

Röd tråd för mina uppdragsgivare är en önskan om att vara i framkant av utvecklingen för hjärnhälsa, arbetsglädje, lärande och självledarskap. Och få verktyg för hur jobba, leva samt utvecklas energi- och resultatsmart.

Och kraften i att återupptäcka rörelsers avgörande betydelse för vårt psykiska och fysiska välbefinnande, lärande och utveckling.

Områden som berörs

Fysisk aktivitet och inaktivitet, stillasittande, digitalisering och hjärnan.

 • ”Cocktaileffekten” och stress, press, lärande, minne, sömn, fokus, koncentration och uthållighet hos barn och ungdomar, men även hos vuxna
 • Physical literacy – rörelseförståelse och rörelseglädje grunden till läs- och skrivförståelse
 • Självkänsla, självreflektion, självledarskap – du ansvarar för rörelseenergin i livet
 • Kamp&Flykt vs Lugn&Ro – systemet och balanserna ingen talar om
 • Naturligt vs Normalt
 • Information vs Motivation
 • Motivation vs Självledarskap
 • Employee Wellness – när lärarna mår bra ökar möjligheterna för eleverna att må bra och prestera bra i skolan.

 

Ovanstående varvas med Mindful Movements – medvetna långsamma rörelser och andning med inre fokus – för inre frid, fokus, styrka och lärande.

Resultat som uppnås:

 • Minskat antal elever som ej uppfyller målen
 • Ökat antal elever som uppfyller och/eller överträffar målen
 • Ökad läs-, räkne- och skrivförståelse
 • Färre konflikter innan, under och efter raster och i omklädningsrum
 • Mer tid för rätt saker i klassrummet
 • Ökad inkludering och delaktighet på raster
 • Lugn och ro i klassrummet
 • Ökad arbetsmiljö, studiero och trygghet för elever och lärare.

Dessutom stärks våra kognitiva förmågor av rörelse vilket ökar:

 • koncentrationen
 • minnet
 • stresståligheten
 • kreativiteten
 • uthålligheten
 • lärandet

 

Vad skulle kunna hända om du bokade mig som årets inspirerande och aktiverande föreläsare, workshop-, process- och/eller kursledare?